Galamien vioolles

Ivan Galamian (1903-1981) is een beroemde vioolpedagoog uit Amerika.

Hij was leraar aan de Juilliard school in New York en aan het Curtis Institute in Philadelphia. Galamian is de grondlegger van de moderne “Amerikaanse school”.

In zijn vioolonderwijs richtte hij zich met name op streekbeheersing en lichaamshouding, omdat deze volgens hem essentieel zijn voor de toonvorming.

Veel beroemde violisten zijn bij hem opgeleid, zoals Itzhak Perlman, Pinchas Zuckerman en Kyung Wah Chung. Hij gaf ook les aan Skye Carman, de viooldocente van Joretta Witvliet.

Skye heeft haar kennis en ervaringen met Galamian overgedragen aan Joretta, die op haar beurt het gedachtegoed van Galamian weer overdraagt aan de leerlingen en docenten van De Vioolschool Haarlem.

galamian