Alle lessen in De Vioolschool Haarlem worden individueel gegeven.
Je kunt kiezen uit een les van 30, 45 of 60 minuten.
De lesdagen zijn van maandag tot en met woensdag.

Het seizoen 2023/2024 loopt van 4 september 2023 t/m 29 juni 2024.

De tarieven voor alle instrumenten voor het schooljaar 2023/2024 zijn:

les van 30 minuten € 33
les van 45 minuten € 45
les van 60 minuten € 57

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief deelname aan de Kerstuitvoering en de Zomeruitvoering.
Deze vinden plaats in de Lutherse Kerk en in de Immanuelkerk, waarbij alle leerlingen begeleid worden door een professionele pianiste.

Leerlingen ouder dan 21 jaar betalen 21% btw bovenop het lesgeld.

Vioolles in Haarlem

Inschrijving geldt in principe voor het hele schooljaar. Het totale lesbedrag voor het hele schooljaar wordt in 2 termijnen betaald middels een toegezonden factuur.
U ontvangt een factuur in de maand september en in de maand februari.
Tussentijdse opzegging kan alleen vóór 1 januari. In bijzondere gevallen kan er gedurende het schooljaar worden gestopt, waarbij een opzegtermijn  van 1 maand geldt.

Het is mogelijk om op elk moment tijdens het lopende schooljaar te beginnen met de lessen.
De vakantieperioden zijn gelijk aan die van de basisscholen in de regio Haarlem-Centrum en er worden dan geen lessen gegeven.

Indien een leerling een of meerdere lessen verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de verzuimde les in overleg ingehaald of gegeven door een van de andere docenten van De Vioolschool Haarlem.