String Kids

Samenspelen en orkestervaring opdoen kan in de kamermuziek-projecten van de String Kids.

De String Kids is het leerlingenorkest voor beginners van 7 t/m 11 jaar.
Er wordt projectmatig gerepeteerd onder leiding van een van de docenten. Een project bestaat uit een aantal wekelijkse repetities en wordt afgesloten met een uitvoering.
Elk schooljaar kent minimaal 2 projecten: het eerste start meteen aan het begin van het schooljaar en het tweede begint na de Kerstvakantie. Aan het eind van het seizoen kan nog een derde project worden georganiseerd.

De String Kids hebben de afgelopen jaren al diverse malen opgetreden in Haarlem. Een kleine greep: in de Lutherse kerk, in Zang&Vriendschap, in het verpleeghuis Janskliniek, onder schooltijd voor klassen op basisschool De Kring en voor het Jeugdcultuurfonds op de Grote Markt.

Al tijdens je eerste lesjaar kun je meedoen met String Kids. Je studeert de muziek in met je eigen docent.
Het plezier in het samen musiceren staat voorop, waarbij ongemerkt een groot aantal vaardigheden worden aangeleerd. Je leert er naar elkaar te luisteren, de kneepjes van het orkestspel, een mooie kwartetklank te maken, te kijken naar de dirigent enz.

Stel dat je op muziekkamp wilt, of dat je op de middelbare school in een schoolorkest terecht komt, dan heb je als leerling van De Vioolschool Haarlem al de nodige samenspeelervaring opgedaan.

De kosten voor deelname aan de String Kids bedragen € 50 per project. Dit bedrag is inclusief muziek en map en wordt betaald door middel van een factuur.

Deelname aan de String Kids staat ook open voor leerlingen van buiten De Vioolschool Haarlem.

IMG_String Kids 2012 IMG_String Kids 2012