Vioolles haarlem

Alle lessen in De Vioolschool Haarlem worden individueel gegeven.
Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte welkom. Ervaring is niet nodig.
Je kunt kiezen uit een les van 30, 45 of 60 minuten.
De lesdagen zijn van maandag tot en met donderdag.

Het seizoen 2022/2023 loopt van 29 augustus 2022 tot en met 1 juli 2023.

Tarieven schooljaar 2022/2023

les van 30 minuten  € 30
les van 45 minuten  € 41
les van 60 minuten  € 52

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief deelname aan de Kerstuitvoering en de Zomeruitvoering.
Deze vinden plaats in de Lutherse Kerk en de Immanuelkerk, waarbij alle leerlingen begeleid worden door een professionele pianiste.

Leerlingen ouder dan 21 jaar betalen 21% btw bovenop het lesgeld.

Elizabeth4

Inschrijving geldt in principe voor het hele schooljaar. Het totale lesbedrag voor het hele schooljaar wordt in 2 termijnen betaald middels een toegezonden factuur. U ontvangt een factuur in de maand september en in de maand februari. Eventuele tussentijdse opzegging kan alleen vóór 1 januari.

Het is ook mogelijk om op elk moment tijdens het lopende schooljaar te beginnen met lessen.

De vakantieperioden zijn gelijk aan die van de basisscholen in de regio Haarlem-Centrum en er worden dan geen lessen gegeven.

Indien een leerling een of meerdere lessen verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de verzuimde les in overleg ingehaald.

Lotte2